Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhân 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhân 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhân 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương